Lions Clubs Internations Distrikt 104 E – hvem er vi?

 

 

Her kommer informasjon om vårt distrikt!

  

Distriktets formål skal være:  (fra Distriktets lover)

  • Å legge til rette for en administrativ struktur som fremmer Lions Clubs Internationals formål i Distriktet.
  • Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer.
  • Å fremme en god borgerånd.
  • Å gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød.
  • Å forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse.
  • Å være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse. Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål.
  •  Å arbeide for høy etisk standard innen alle yrker.

Hvor er vi

Lions distrikt 104 E strekker seg fra Bærum og Oslo i til svenskegrensa i øst. I nord går grensa fra Nedre Romerike i nord til Halden i syd. Distriktet er inndelt i 11 soner, slik at lokale klubber danner samarbeid på tvers i sitt geografiske nærområde. Vi har nesten 1900 medlemmer i 77 klubber. 

Distriktet er oppdelt i 11 soner. Distriktet bli ledet av distriktsstyre som ledes av distriktsguvernør. Distriktets høyeste organ er distriktsmøtet.

Klubbene holder medlemsmøter en gang pr. måned. Her behandles bevilgninger, inntektsbringende aktiviteter og lokale arrangementer. Klubbene har gjerne egne komiteer for å håndtere arrangementer. Komiteene avgir rapport på medlemsmøtene. Når møtets formelle del er over blir det gjerne holdt et foredrag av en innbudt foredragsholder og mange klubber avslutter møtene med et sosialt måltid før alle drar hver til sitt. 

 

Hvem er vi

Distriktet er del av en Lions Clubs Internationalinternasjonal organisasjon. I dag omfatter distriktet 77 klubber som har medlemsmøter en gang hver måned. Felles for alle klubbene er at samhold og trivsel er viktig, derfor er innholdet på møtene både interessante og inkluderende. Noen har foredragsholdere, noen drar på bedriftsbesøk og felles for alle er at det planlegges og gjennomføres inntektsbringende aktiviteter som gjør at vi kan bidra i samfunnet der det er behov for hjelp og bistand.

Som Lionsmedlemmer er vi en del av en verdensomspennende organisasjon med hovedsete i Chicago. Lions er en demokratisk organisasjon med lover og arbeidsordning som vedtas gjennom et årlig distriktsmøte og riksmøte.

 

Prosjekter

Distriktet har normalt et aktivt prosjekt som varer i 3 år, og for tiden prioriterer vi:

Brønn til helsestasjon Kayumweyumwe Zambia og utbedring av internat i Mzuzu Malawi

 

Har du lyst å bli med - meld deg på her: LINK-kommer etter hvert

 

Lions Visjon

Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

 

Lions Oppgave

Skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.