Trykksaker fra driftige klubber

Trykksaker fra driftige klubber

Publisert av Bjørn Andresen den 06.06.21. Oppdatert 09.06.21.

LC Onsøys hytteguide er delt ut til ca. 3 500 hytter i Onsøy i Fredrikstad Kommune.

LC Kråkerøys Kråkerøy Guide er delt ut til alle hytter og husstander på Kråkerøy i Fredrikstad Kommune.

Begge guidene gir klubbene en bra inntekt, og det er del samarbeid mellom klubbene i dette prosjektet. Guidene presenteres her som idegrunnlag for andre klubber – samarbeid mellom klubber.

 

Lions Club Onsøy sin hytteguide

Lions Club Kråkerøy sin Kråkerøyguide