Vi ønsker å hjelpe mennesker som trenger det i lokalmiljøet - i Norge og i Verden.

Lions innsamlingsprinsipp

Når vi samler inn penger til humanitære formål har vi et ufravikelig prinsipp.

Alle innsamlede midler skal gå uavkortet til å hjelpe andre.

Drift av organisasjonen dekkes av medlems-kontingenten.

 

Eksempler på nasjonale aktiviteter:

 • Lions Røde Fjær
 • Lions Tulipanaksjon
 • Camp Fjalir
 • Helsesportsuka i Tana
 • Lions Førerhundskole og Mobiltetssenter
 • MITT VALG!
 • Ungdomsutveksling

I tillegg driver klubber, soner og distrikter egne aktiviteter i inn- og utland.

 

Lions Tulipanaksjon

 • Lions Tulipanaksjon er en landsdekkende innsamlingsaksjon til inntekt for rusforebyggende arbeid blant barn og unge.
 • Lions Tulipanaksjon arrangeres siste lørdag i april hvert år.
 • Lions har utviklet et undervisningsprogram for barnehager og skoler som heter MITT VALG – vårt viktigste tiltak innen forebyggende arbeid.
 • Lions Tulipanaksjon gir over 10,5 millioner kroner netto (forutsatt at 1. million tulipaner selges for 100 kr per bukett á 8 blomster).
 • De lokale klubbene disponerer om lag halvparten til lokale tiltak, resten går til et sentralt fond, Lions Tulipanfond.Det meste av fondets midler kommer tilbake til lokalmiljøet gjennom subsidierte kurs i MITT VALG.
 • Motto: "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne".

   

  MITT VALG
  Gode valg for et bedre samfunn

 • MITT VALG er et anerkjent program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes i barnehager, grunnskoler og videregående skoler.
 • Hensikten er å forebygge problematferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Dette er med på å skape et godt og trygt klassemiljø, som også er forutsetningen for god faglig læring.
 • Det er viktig å begynne så tidlig som mulig. Identitetsutvikling, sosial tilhørighet og mestringsevne er viktige elementer i dette arbeidet.
 • Programmet eies av stiftelsen ”Det er mitt valg”, som er en del av Lions Norge.

Hjemmeside: www.determittvalg.no 

 

Lions Førerhundskole

 • Lions Førerhundskole og mobilitetssenter ble etablert i 1966 som den første førerhundskolen i landet.
 • Skolen ligger på St. Hanshaugen i Oslo, en perfekt beliggenhet for trening i bymiljø.
 • Førerhundskolen har et eget avlsprogram med valpesamlinger hver 2. uke. Skolen leverer ca. 12 ferdig utdannet førerhunder i året.
 • Skolen tilbyr flere typer kurs for økt mobilitet for synshemmede.
 • Alle som søker om førerhund må gjennom et forkurs. I 2016 fikk Lions Førerhundskole konsesjon av NAV på alle forkurs, uavhengig av hvem den synshemmedefår hund fra.

 

Andre distrikter har aktiviteter som:

Camp Fjalir

En årlig, internasjonal sommerleir for ungdom med funksjonsnedsettelser

 

Helsesportsuka i Tana

En årlig sommerleir som samler funksjonshemmede i alderen 14 år og oppover.

 

Internasjonal ungdomsutveksling

Hver sommer inviterer Lions i Norge ca. 70 ungdommer i alderen 18 til 21 år fra hele verden til leir og opphold i familier. Tilsvarende antall norske ungdommer får tilbud om å delta på youth camps i andre land.  I vårt distrikt har vi arrangert flere ungdomsleirer.

 

 

Internasjonale aktiviteter

Eksempler på internasjonale aktiviteter:

 • ·Øyehelse
 • Vannprosjekter
 • Utdanning
 • Fadderbarn
 • Katastrofeberedskap
 • Flyktninger
 • Meslinger
 • Ungdomsutveksling

 

Øyehelse i Afrika

Lions Norge har siden 1990 hatt fokus på øyehelse i Uganda, Zambia og Malawi. Lions Aid Norway driver prosjektet, i samarbeid med Norad.

 

Vi bistår helsemyndigheter ved å:

 • Styrke helsearbeideres kompetanse
 • Etablere øyehelsetjenester
 • Bygge infrastruktur
 • Finansiere utstyr
 • ·Øke befolkningens kunnskap om blindhet
 • Gjøre eksisterende øyehelsetilbud kjent

 

Fadderbarn i Uganda

 • Lions Norges program for fadderbarn sørger for at hundrevis av barn i Uganda får skolegang.
 • Vår samarbeidsparter i Uganda er stiftelsen Balikuddembe Association.
 • Foruten støtte til skolegang får noen barn også hjelp til helsetjenester, måltider, klær og husly.
 • Det koster 3000 kroner i året å være fadder, en liten sum for et barns utdannelse og håp om en lysere fremtid.

 

Katastrofeberedskap

Når en katastrofe inntreffer, er rask hjelp dobbelt hjelp. Lions er ofte blant de første som tilbyr hjelp.

 • Lions Norges katastrofefond yter hjelp ved katastrofer og andre nødsituasjoner i Norge eller utlandet.
 • Lionsklubber verden over utgjør et nettverk som kan trå til når en katastrofe inntreffer.
 • Målet med katastrofefondet er å kunne bidra raskt med økonomiske midler som er stilt til rådighet av klubbene

 

Lions Safe Center i Libanon

Det er nær 1.5 millioner syriske flyktninger i Libanon, og 400 000 barn er uten skolegang.

 • Barnearbeid og salg av barnebruder er utbredt i flyktningleirene.
 • Lions Norge bygger nå trygge områder i Bekaa-dalen der flyktningbarn får undervisning, medisiner, klær, mat og lekemuligheter.
 • Lionsklubber i hele Norge bidrar økonomisk til prosjektet. Vår samarbeidspartner i Libanon er hjelpeorganisasjonen Beyond.

 

Lions Clubs International Foundation

Lions Clubs International Foundation (LCIF) er vårt internasjonale hjelpefond. I 2014-2015 ga LCIF over 43 millioner USD gjennom 540 bevilgninger.

 • LCIF fokuserer på arbeid med syn, ungdom, katastrofe og humanitære behov.
 • Hver eneste innsamlede krone går videre til humanitære prosjekter.
 • Gjennom LCIF kan Lions møte globale utfordringer og handle rask ved store katastrofer som jordskjelv og flom.
 • LCIF hjelper Lions å hjelpe andre.

 

Kampanje mot meslinger

Hver dag dør 400 mennesker av meslinger, de fleste er barn. Meslinger er en sykdom som kan forebygges.

 • Meslinger kan føre til alvorlige komplikasjoner som hjerneskade, hørseltap og blindhet.
 • En vaksine koster kun 1 dollar. LCIF og Lions har lovet å samle inn 30 millioner USD innen 2017 for å finansiere vaksinasjon av barn verden rundt.
 • Når vi når dette målet, vil UK’s Department for International Development og Bill & Melinda Gates Foundation matche vårt bidrag.
 •  

For å skaffe midler til dette arbeidet arrangerer vi diverse salgsaktiviteter og avholder arrangement hvor vi samler inn penger til de sakene Lions brenner for  som organisasjon.

 

Barnekreftsaken

Miljøsaken

 

Diabetessaken

Øyehelse

Sult i verden