Vinter i Ukraina

Vinter i Ukraina

Winter is Coming to Ukraine - samarbeidsprosjekt med Lions I Europa.

Lionsklubbene i Norge er invitert til å delta i prosjektet som skal produsere 10.000 vedovner til nødstilte familier i Ukraina. 

Lions har full kontroll over prosjektet fra produsent og helt fram til mottaker i Ukraina.  Prisen pr ovn er kun 1800,-  inkl alle avgifter og frakt.

For det beløpet blir en ovn fraktet fra Produsent i Finland til mottaker i Kharkov, Pavlograd og Zaporizia i Ukraina.

Ovnene produseres i rustfritt stål, med Lions Logo gravert inn på toppen.

Prosjektet er godkjent av Guvernørrådsleder og av LCIF.

Godkjennelsen av LCIF betyr at klubbene vil få innbetalt beløp godskrevet som delbetaling av MJF.

En donasjon stor eller liten bes innbetalt snarest mulig til konto

1100.49.95793 som er prosjektets Norske konto.   Merk innbetalingen med klubbnavn og klubbnr.

Ukraina trenger hjelp fra din klubb.  Det er viktig at vi står sammen slik at vi får fram hjelpen på en best mulig måte. 

Har du spørsmål om prosjektet så ta kontakt på mail til

Svein Lie Svein@frittun.com   eller Christian Johansen chhjohan@gmail.com Eller distriktets LCIF  coordinator.

Vi oppfordrer alle klubber om å bidra snarest mulig med en eller flere ovner.

Vi er Ett Lions   Ukraina trenger oss NÅ.

Bruk gjerne vippsnr 804501 for å støtte aksjonen.