Distriktets prosjekt i Kayumweyumwe.

Følgende er gjennomført:

Lærerboliger – Latriner – Brønn – 2 skolebygg – helsestasjon – toaletter til sykepleiere – boliger til sykepleiere og forbrenningsovn for medisinsk avfall

Neste utbygging vil være Mothers Shelter, utbedring av vannforsyning, lagring av vann, opprettelse av strømforsyning på helsestasjon (solceller)

I tillegg til dette har vi fått rapport om at vårt tidligere prosjekt i Malawi Mzuzu internat for døve pikebarn er sterkt angrepet av termitter. Utbedring vil koste mellom 50 og 100.000,-

Dette vil ha 1. prioritet slik at skaden ikke utvikler seg videre.

Total kostnad for neste byggetrinn i Kayumweyumwe anslås til kr 400.000,- Finansiering skjer ved innbetaling av kr 100,- pr medlem. I tillegg vil det søkes om støtte fra LCIF på 50% av kostnadene. Byggestart vil ikke skje før midlene er på plass. I mellomtiden vil det bli foretatt detaljplanlegging. I den forbindelse vil det bli nødvendig med en reise til området. Dette vil vi forsøke å få til i samarbeid med LAN Norge slik at distriktets utgifter blir lavest mulig.

Før vi startet utbedring av skolen i Kaymweyumwe var elevtallet 69. Nå er tallet 350.

Overordnet mål er at området skal bli en drivkraft for videre utvikling i Nambala Ward.

Lions Nicholas Mutale Zambia og PDG Svein Lie, Lions Club Moss mottar 2 stk levende høner fra innbyggerne i Kayumweyumwe. Hønene ble gitt videre til sjåføren som har en egen, liten hønsgård og ble ikke med til Norge.

 

Prosjekter som trenger tilskudd snarest

Distriktet har normalt et aktivt prosjekt som varer i 3 år, og for tiden prioriterer vi bl.a.

Brønn til helsestasjon Kayumweyumwe Zambia

og utbedring av internat i Mzuzu Malawi